Τοκετός διά Καισαρικής Τομής


Καισαρική τομή είναι μια κοιλιακή επέμβαση κατά την οποία το έμβρυο γεννιέται δια της κοιλιοτομίας, παρακάμπτοντας την κολπική οδό. Η απόφαση της επιλογής αυτής της οδού αντί του φυσιολογικού τοκετού λαμβάνεται από τον υπεύθυνο μαιευτήρα με την σύμφωνη γνώμη της μητέρας και πρέπει ασφαλώς να επιβάλλεται από κάποιες ειδικές συνθήκες.

Απόλυτες ενδείξεις καισαρικής τομής

1) Καταστάσεις που απειλούν την ζωή της μητέρας και του παιδιού (ρήξη μήτρας, προδρομικός πλακούντας)

2) Καταστάσεις που απειλούν την ζωή του παιδιού (ενδομήτρια ασφυξία)

Σχετικές ενδείξεις καισαρικής τομής από την πλευρά της μητέρας

1) Σοβαρές παθήσεις της μητέρας με υψηλό κίνδυνο για ένα φυσιολογικό τοκετό

2) Πολύ μεγάλη διάρκεια τοκετού με έντονη κόπωση και εξουθένωση των δυνάων της μητέρας που αρνείται να συνεργαστεί και να συνεχίσει

3) Προηγηθείσες επεμβάσεις στην μήτρα (προηγηθείσες καισαρικές τομές, εκτεταμένες ινομυωματεκτομές που αυξάνουν τον κίνδυνο ρήξης της μήτρας κατά την διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού.

4) Σε σοβαρές τοξιναιμίες ( σοβαρή υπέρταση κύησης, προεκλαμψία, εκλαμψία)

Σχετικές ενδείξεις καισαρικής τομής από την πλευρά του παιδιού

1) Δυσαναλογία - δεν χωρά στην λεκάνη της μητέρας του λόγω μεγέθους ή θέσης

2) Ισχιακή προβολή ( το έμβρυο έρχεται με τα ισχία προς την έξοδο της μήτρας) σε πρωτοτόκο, σε πρόωρο έμβρυο ή σε σχετικά μεγάλο έμβρυο

3) Ανώμαλα σχήματα και θέσης του εμβρύου (πχ εγκάρσιο σχήμα - το έμβρυο προβάλει με την ράχη ή το στήθος αυτού)

4) Εργώδης τοκετός ( μεγάλης αντικειμενικής δυσκολίας τοκετός που ταλαιπωρεί το έμβρυο)

Η συχνότητα των καισαρικών τομών κυμαίνεται σήμερα από χώρα σε χώρα, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από μαιευτήρα σε μαιευτήρα από 5% μέχρι και πάνω από 50% επί του συνόλου των γεννήσεων.

Κάποιοι παράγοντες που οδηγούν στην αυξημένη συχνότητα καισαρικών τομών διεθνώς και ειδικά στην χώρα μας είναι:

Από την πλευρά της μητέρας:

  • φόβος για τον φυσιολογικό τοκετό, προερχόμενου από την παραπληροφόρηση αυτής από το φιλικό της περιβάλλον όσο και από το internet.

  • υπερβολική αύξηση του σωματικού της βάρος τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της κύησης.

  • έλλειψης σωματικής άσκησης, αποχής από την σωματική εργασία και γενικά καθιστική ζωή τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της κύησης.

Από την πλευρά του εμβρύου:

  • της φυσιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου που οδηγεί τελικά σε πιο αναπτυγμένα εγκεφαλικά έμβρυα με κατά συνέπεια μεγαλύτερες κρανιακές διαμέτρους.

Από την πλευρά του Μαιευτήρα:

  • μαιευτική ανεπάρκεια

  • άσκηση ψυχολογικής πίεσης από το οικογενειακό περιβάλλον της επιτόκου ή και την ίδια.

  • φόβος νομικών εμπλοκών (μηνύσεις-διασυρμός στα ΜΜΕ) σε τυχόν επιπλοκές κατά τον φυσιολογικό τοκετό.

  • έλλειψη χρόνου λόγω πληθώρας επαγγελματικών υποχρεώσεων ( πολλοί τοκετοί-χειρουργεία-διδακτικό έργο).

Προτείνουμε λοιπόν για να αυξηθούν και πάλι οι φυσιολογικοί τοκετοί με παράλληλη μείωση των καισαρικών τομών προτείνουμε την ελαχιστοποίηση των παραπάνω παραγόντων στο μέτρο του δυνατού με ειλικρινή προσπάθεια τόσο από τις μητέρες όσο και από τους μαιευτήρες και συνεπώς οι λόγοι που οδηγούν στην καισαρική πρέπει να είναι αποκλειστικά ιατρικοί. Πολύ σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων παίζει η σωστή επιλογή από την έγκυο του γιατρού της ο οποίος εκτός από την ιατρική του επάρκεια θα πρέπει να ταιριάζει και στην ιδιοσυγκρασία της ώστε να αφεθεί με απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του ακολουθώντας τις οδηγίες του, χωρίς ανασφάλειες, καχυποψίες και αναστολές. Τότε και ο θεράπων ιατρός με την προϋπόθεση ότι διαθέτει την ανάλογη ιατρική και ηθική επάρκεια ,θα λειτουργήσει σωστά για την καλύτερη έκβαση αυτού του σημαντικού γεγονότος , την ασφαλή γέννηση ενός υγιούς μωρού. Προσφέρουμε έτσι ένα υγιές μωρό στην οικογένεια, στην κοινωνία και διαφυλάττουμε παράλληλα την σωματική και ψυχική υγεία της μητέρας ώστε εκείνη έχοντας μια θετική εμπειρία θα θελήσει στο μέλλον να την επαναλάβει.