Υστερεκτομή Λαπαροσκοπική


Υστερεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση της μήτρας. Η επέμβαση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την αφαίρεση του κατώτερου τμήματος της μήτρας, του τραχήλου (ΟΛΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ) ή διατήρηση αυτού (ΥΦΟΛΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ), αφαίρεση των σαλπίγγων και των ωοθηκών ( ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) ή διατήρηση αυτών (ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΑΝΕΥ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ)

Ανάλογα δε με την χειρουργική τεχνική που ακολουθείται η Υστερεκτομή διακρίνεται στην κλασική Ανοικτή Κοιλιακή Υστερεκτομή και στην σύγχρονη Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή.

Παθολογικές καταστάσεις που επιβάλλουν την υστερεκτομή

 • Ύπαρξη πολλών και μεγάλων ινομυωμάτων (όταν η ασθενής δεν επιθυμεί να διατηρήσει την γονιμότητα της)

 • Μητρορραγίες (ανώμαλες αιμορραγίες της μήτρας που δεν ανταποκρίνονται σε φαρμακευτικούς ή άλλους θεραπευτικούς χειρισμούς)

 • Αδενωματώδης υπερπλασία της μήτρας

 • Αδενομύωση

 • Ενδομητρίωση

 • Καρκίνος Ενδομητρίου (στάδιο 1)

 • Καρκίνος Τραχήλου ενδοεπιθηλιακός (in situ)

 • Ογκος των ωοθηκών

 • Χρόνιος πυελικός Πόνος (που δεν αντιμετωπίζεται με συντηρητική αγωγή)


Πως γίνεται τεχνικά η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ

Η επίτευξη της υστερεκτομής διά ελάχιστης χειρουργικής παρέμβασης πραγματοποιείται μέσω 3ή 4 οπών στο κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα ( μία στον ομφαλό και οι υπόλοιπες λίγο ψηλότερα του εφηβαίου). Διά των οπών αυτών εισάγονται το λαπαροσκόπιο ( στον ομφαλό) και τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία στις υπόλοιπες οπές ( λαβίδες, διαθερμία, ψαλίδι, αναρρόφηση). Στην συνέχεια με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, έχοντας μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου 15- 20 φορές επί της οθόνης είναι δυνατόν με πολύ λεπτές και ακριβείς χειρουργικές κινήσεις να αποχωρίσουμε την μήτρα από την ουροδόχο κύστη και τούς συνδέσμους που την συνδέουν με αυτήν και τις ωοθήκες και να την αφαιρέσουμε από τον κόλπο, τον οποίο τελικά συγκλείουμε λαπαροσκοπικά.

Γιατί προτιμάμε την σύγχρονη ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ από την κλασική ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ

 • Ελάχιστος χρόνος νοσηλείας-ανάρρωσης με ταχεία επάνοδο στην καθημερινή δραστηριότητα (στην λαπαροσκοπική υστερεκτομή έχουμε 1 ημέρας νοσηλείας και 7-10 ημέρες ανάρρωσης σε σχέση με τις 4-5 ημέρες νοσηλείας και 4-6 εβδομάδες ανάρρωσης που απαιτεί η ανοικτή κοιλιακή υστερεκτομή)

 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος με αποτέλεσμα την ταχύτερη κινητοποίηση της γυναίκας και την μικρότερη ανάγκη χρήσης αναλγητικών φαρμάκων.

 • Συντομότερη αποκατάσταση του γαστρεντερικού συστήματος (η γυναίκα σιτίζεται άμεσα από την επόμενη μέρα)

 • Ελαχιστοποίηση των θρομβοεμβολικών συμβάντων λόγω της ταχείας κινητοποίησης της γυναίκας (αποφυγή μακράς αντιπηκτικής θεραπείας)

 • Ασφαλέστερο χειρουργείο. Λόγω του κλειστού-ελεγχόμενου και με μεγάλη μεγέθυνση χειρουργικού πεδίου στην λαπαροσκοπική υστερεκτομή ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τραυματισμού παραπλήσιων ενδοκοιλιακών οργάνων (εντέρου, ουροδόχου κύστεως, ουρητήρα), ελαχιστοποιείται η απώλεια αίματος και η ανάγκη μεταγγίσεων. Τέλος εκμηδενίζεται η δημιουργία μετεγχειρητικών συμφύσεων και των συνεπειών αυτών.

 • Βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα. Διά της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής λόγω της χρήσης μικρών οπών που αποκαθίσταται άμεσα αποφεύγουμε το αντιαισθητικό αποτέλεσμα των μεγάλων - πολλές φορές δύσμορφων- μετεγχειρητικών ουλών που απαιτεί το ανοικτό χειρουργείο.